Logo


Hiển thị việc làm 1 - 10 trong tổng số 26
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • rưởng bộ phận Tư vấn Tuyển sinh (TPB TVTS)

  iSchool - Rạch Giá
  Điều tra nghiên cứu thị trường, xác định đối thủ cạnh tranh một cách cụ thể, chi tiết. Xác định đúng đối tượng “khách hàng” và các biện pháp để chinh phục
  iSchool - 2 ngày trước
 • Nhân viên-Chuyên viên Hành chính

  Baoviet Bank - Rạch Giá
  Quản lý công tác hành chính của Chi nhánh; Thực hiện việc mua và cấp phát văn phòng phẩm tại Chi nhánh; Giao dịch với các cơ quan hữu quan về các thủ tục
  Baoviet Bank - 26 ngày trước
 • Giao dịch viên

  Baoviet Bank - Rạch Giá
  Thực hiện các giao dịch trực tiếp với Khách hàng theo công việc đã được phân công, bao gồm toàn bộ, hoặc 1 số dịch vụ: tiền mặt, tiết kiệm, dịch vụ thanh toán
  Baoviet Bank - 26 ngày trước
 • Thực tập viên tiềm năng

  Baoviet Bank - Rạch Giá
  Trực tiếp thực hiện việc tìm kiếm và phát triển quan hệ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp; Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh được giao đối với lĩnh vực
  Baoviet Bank - 26 ngày trước
 • Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng

  Baoviet Bank - Rạch Giá
  Kiểm tra giám sát thường xuyên hoạt động của phòng, đảm bảo thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ của Ngân hàng Bảo Việt và của Ngân hàng Nhà nước, chấp hành
  Baoviet Bank - 26 ngày trước
 • Trưởng phòng khách hàng cá nhân

  Baoviet Bank - Rạch Giá
  Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh được giao đối với lĩnh vực Khách hàng Cá nhân, gồm: Tín dụng, Huy động vốn, Sản phẩm bảo hiểm, Thẻ, Ngân hàng điện tử,…
  Baoviet Bank - 26 ngày trước
 • Trưởng phòng Hỗ trợ

  Baoviet Bank - Rạch Giá
  Quản lý và giám sát hoạt động mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ; Quản lý và giám sát việc sửa chữa, cải tạo, lắp đặt Cơ sở vật chất tại Chi nhánh; Quản lý và
  Baoviet Bank - 26 ngày trước
 • Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp

  Baoviet Bank - Rạch Giá
  Trực tiếp thực hiện việc tìm kiếm, duy trì và phát triển quan hệ khách hàng doanh nghiệp; Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh được giao đối với lĩnh vực Khách
  Baoviet Bank - 26 ngày trước
 • Kiểm ngân

  Baoviet Bank - Rạch Giá
  Kiểm đếm tiền mặt VND và ngoại tệ; Làm công tác tiếp quỹ giữa chi nhánh và các Phòng Giao dịch; Phụ Trưởng quỹ và thủ quỹ làm các công việc liên quan đến
  Baoviet Bank - 26 ngày trước
 • Trưởng bộ phận Tác nghiệp tín dụng

  Baoviet Bank - Rạch Giá
  Tiếp nhận, kiểm soát hồ sơ tín dụng; Phân công, giám sát và kiểm soát chuyên viên/nhân viên soạn thảo, hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý tín dụng và hồ sơ đảm bảo
  Baoviet Bank - 26 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.