Logo


Hiển thị việc làm 1 - 7 trong tổng số 7
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • Nhân viên thị trường (Nhân viên kinh doanh)

  Mê Trang - Rạch Giá
  Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, nhận đơn đặt hàng; thiết lập những những mối quan hệ kinh doanh mới. – Hiểu rõ và thuộc tính năng, bao bì, giá, ưu
  Mê Trang - 30+ ngày trước
 • Gia sư Môn Anh văn giao tiếp

  Gia Sư Alpha - Rạch Giá
  Anh văn giao tiếp Tên lớp / Đối tượng lớp: Chuyên đề, chứng chỉ Ngoại ngữ Địa điểm dạy: TP. Rạch Giá - Kiên Giang Số học sinh: 1 Số buổi dạy / 1 tuần: 5
  Gia Sư Alpha - 30+ ngày trước
 • Gia sư Môn Các Môn Tiểu Học

  Gia Sư Alpha - Rạch Giá
  Các Môn Tiểu Học Tên lớp / Đối tượng lớp: Lớp 1 Địa điểm dạy: TP. Rạch Giá - Kiên Giang Số học sinh: 1 Số buổi dạy / 1 tuần: 3 Học phí / 1 tháng: Thoả
  Gia Sư Alpha - 30+ ngày trước
 • Gia sư Môn Anh văn Chứng chỉ A

  Gia Sư Alpha - Rạch Giá
  Anh văn Chứng chỉ A Tên lớp / Đối tượng lớp: Chuyên đề, chứng chỉ Ngoại ngữ Địa điểm dạy: TP. Rạch Giá - Kiên Giang Số học sinh: 1 Số buổi dạy / 1 tuần:
  Gia Sư Alpha - 30+ ngày trước
 • Gia sư Môn Tiếng Trung Quốc

  Gia Sư Alpha - Rạch Giá
  Tiếng Trung Quốc Tên lớp / Đối tượng lớp: Chuyên đề, chứng chỉ Ngoại ngữ Địa điểm dạy: TP. Rạch Giá - Kiên Giang Số học sinh: 1 Số buổi dạy / 1 tuần: 2
  Gia Sư Alpha - 24 ngày trước
 • Gia sư Môn Đàn Organ

  Gia Sư Alpha - Rạch Giá
  Đàn Organ Tên lớp / Đối tượng lớp: Kỹ năng, nghệ thuật Địa điểm dạy: TP. Rạch Giá - Kiên Giang Số học sinh: 1 Số buổi dạy / 1 tuần: 3 Học phí / 1 tháng:
  Gia Sư Alpha - 30+ ngày trước
 • Gia sư Môn Tiếng Nhật

  Gia Sư Alpha - Rạch Giá
  Tiếng Nhật Tên lớp / Đối tượng lớp: Chuyên đề, chứng chỉ Ngoại ngữ Địa điểm dạy: TP. Rạch Giá - Kiên Giang Số học sinh: 2 Số buổi dạy / 1 tuần: 2 Học phí
  Gia Sư Alpha - 30+ ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.