Logo

Hiển thị việc làm 1 - 10 trong tổng số 10
 • Nhân viên trưng bày

  TRAN PHUONG QUYEN - Rạch Giá
  Chịu trách nhiệm thực thi các công việc liên quan đến trưng bày (Cửa hng hồn hảo, Các chương trình trưng bày ngắn hạn, lắp đặt vật dụng quảng cáo). Kết hợp
  ACACY - 16 ngày trước
 • Nhân viên tiếp thị

  TRAN PHUONG QUYEN - Rạch Giá
  Là thành viên của các đội bán hàng. Trực tiếp chịu trách nhiệm về doanh số và các chỉ tiêu phân phối bán hàng cho các chủng loại sản phẩm, ngành hàng tại khu
  ACACY - 25 ngày trước
 • Gia sư Môn Toán học

  Gia Sư Alpha - Rạch Giá
  Toán học Tên lớp / Đối tượng lớp: Lớp 12 Địa điểm dạy: TP. Rạch Giá - Kiên Giang Số học sinh: 1 Số buổi dạy / 1 tuần: 3 Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
  Gia Sư Alpha - 23 ngày trước
 • Gia sư Môn Hóa học

  Gia Sư Alpha - Rạch Giá
  Hóa học Tên lớp / Đối tượng lớp: Lớp 10 Địa điểm dạy: TP. Rạch Giá - Kiên Giang Số học sinh: 2 Số buổi dạy / 1 tuần: 2 Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
  Gia Sư Alpha - 15 ngày trước
 • Gia sư Môn Anh văn Chứng chỉ B

  Gia Sư Alpha - Rạch Giá
  Anh văn Chứng chỉ B Tên lớp / Đối tượng lớp: Chuyên đề, chứng chỉ Ngoại ngữ Địa điểm dạy: TP. Rạch Giá - Kiên Giang Số học sinh: 1 Số buổi dạy / 1 tuần:
  Gia Sư Alpha - 30 ngày trước
 • Gia sư Môn Vật lý

  Gia Sư Alpha - Rạch Giá
  Vật lý Tên lớp / Đối tượng lớp: Lớp 12 Địa điểm dạy: TP. Rạch Giá - Kiên Giang Số học sinh: 1 Số buổi dạy / 1 tuần: 2 Học phí / 1 tháng: Thoả thuận Ngày
  Gia Sư Alpha - 23 ngày trước
 • Gia sư Môn Tiếng Anh

  Gia Sư Alpha - Rạch Giá
  Tiếng Anh Tên lớp / Đối tượng lớp: Lớp 12 Địa điểm dạy: TP. Rạch Giá - Kiên Giang Số học sinh: 1 Số buổi dạy / 1 tuần: 3 Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
  Gia Sư Alpha - 23 ngày trước
 • Gia sư Môn Tiếng Nhật

  Gia Sư Alpha - Rạch Giá
  Tiếng Nhật Tên lớp / Đối tượng lớp: Chuyên đề, chứng chỉ Ngoại ngữ Địa điểm dạy: TP. Rạch Giá - Kiên Giang Số học sinh: 1 Số buổi dạy / 1 tuần: 3 Học phí
  Gia Sư Alpha - 6 ngày trước
 • Gia sư Môn Tiếng Nga

  Gia Sư Alpha - Rạch Giá
  Tiếng Nga Tên lớp / Đối tượng lớp: Chuyên đề, chứng chỉ Ngoại ngữ Địa điểm dạy: TP. Rạch Giá - Kiên Giang Số học sinh: 1 Số buổi dạy / 1 tuần: 5 Học phí
  Gia Sư Alpha - 12 ngày trước
 • Gia sư Môn Anh văn giao tiếp

  Gia Sư Alpha - Rạch Giá
  Anh văn giao tiếp Tên lớp / Đối tượng lớp: Chuyên đề, chứng chỉ Ngoại ngữ Địa điểm dạy: TP. Rạch Giá - Kiên Giang Số học sinh: 1 Số buổi dạy / 1 tuần: 3
  Gia Sư Alpha - 30+ ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.