Logo


Hiển thị việc làm 1 - 6 trong tổng số 6
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • Phó Bộ phận Kỹ thuật- Assistant Chief Engineer

  Grand Tourane Hotel Danang - Ðà Nẵng
  Phòng tổ chức – hành chính công ty TNHH MTV Thương Mại Quảng Nam – Đà Nẵng; Yêu cầu công việc. Đơn xin việc viết tay;...
  Hoteljob - 12 ngày trước
 • Tennis Trainer- Nhân viên huấn luyện Tennis

  Grand Tourane Hotel Danang - Ðà Nẵng
  Phòng tổ chức – hành chính công ty TNHH MTV Thương Mại Quảng Nam – Đà Nẵng; Yêu cầu công việc. Đơn xin việc viết tay;...
  Hoteljob - 22 ngày trước
 • Bar Captain

  Grand Tourane Hotel Danang - Ðà Nẵng
  Phòng tổ chức – hành chính công ty TNHH MTV Thương Mại Quảng Nam – Đà Nẵng; Yêu cầu công việc. Đơn xin việc viết tay;...
  Hoteljob - 6 ngày trước
 • Public Relation

  Grand Tourane Hotel Danang - Ðà Nẵng
  Phòng tổ chức – hành chính công ty TNHH MTV Thương Mại Quảng Nam – Đà Nẵng; Yêu cầu công việc. Đơn xin việc viết tay;...
  Hoteljob - 6 ngày trước
 • Assistant Manager - Front Office -Trợ lý bộ phận Tiền sảnh

  Grand Tourane Hotel Danang - Ðà Nẵng
  Phòng tổ chức – hành chính công ty TNHH MTV Thương Mại Quảng Nam – Đà Nẵng; Yêu cầu công việc. Đơn xin việc viết tay;...
  Hoteljob - 20 ngày trước
 • Restaurant & Bar Manager

  Grand Tourane Hotel Danang - Ðà Nẵng
  Phòng tổ chức – hành chính công ty TNHH MTV Thương Mại Quảng Nam – Đà Nẵng; Yêu cầu công việc. Đơn xin việc viết tay;...
  Hoteljob - 6 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.