Logo


Hiển thị việc làm 1 - 7 trong tổng số 7
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • 3D Artist (luôn luôn tuyển)

  GlassEgg - Thành phố Hồ Chí Minh
  Job content Thiết kế các sản phẩm 3D chất lượng cao trong game như: môi trường, đồ vật, track, nhân vật… Required background - Bạn đam mê game - Tư duy thẩm
  GlassEgg - 22 ngày trước
 • Character Artist (All Levels)

  GlassEgg - Thành phố Hồ Chí Minh
  Job content Report to: Lead Character Artist Glass Egg is looking for Character Artists of all levels. This is an incredible opportunity to unleash your
  GlassEgg - 27 ngày trước
 • Character Cloth Artist

  GlassEgg - Thành phố Hồ Chí Minh
  Job content Report to: Lead Character Artist We are currently seeking a talented Character Cloth Artist to join our character team. This position will be
  GlassEgg - 30+ ngày trước
 • 2D Concept Artist

  GlassEgg - Thành phố Hồ Chí Minh
  Job content · You will be producing high- quality 2D assets (concept art, illustrations, textures…) in our game projects. · You are responsible for performing
  GlassEgg - 30+ ngày trước
 • 3D Trainee (Vehicle) _ Có trợ cấp

  GlassEgg - Thành phố Hồ Chí Minh
  Job content Quyền lợi cho học viên: - Khóa đào tạo miễn phí, có trợ cấp hàng tháng, không cam kết ràng buộc hay bồi thường học phí. - Được trau dồi kiến thức
  GlassEgg - 22 ngày trước
 • Senior Animator

  GlassEgg - Thành phố Hồ Chí Minh
  Job content - Create key frame animation for 3D game assets following style guide from client’s requirement. - Ensure producing animation within the time
  GlassEgg - 30+ ngày trước
 • Korean Account Executive (Korean native speaker)

  GlassEgg - Thành phố Hồ Chí Minh
  Job content - Support production team on Korean projects as a communicator: o Document translation from Korean to English and vice versus o Work with Producers
  GlassEgg - 4 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.