Logo


Hiển thị việc làm 1 - 10 trong tổng số 172
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG

  Ngân Hàng Á Châu ACB - Thành phố Hồ Chí Minh
  • Tiếp nhận bộ tài liệu yêu cầu phát triển ứng dụng từ bộ phận phân tích nghiệp vụ. • Phân tích yêu cầu, tìm hiểu và lựa chọn công nghệ, cơ sở dữ liệu mức
  Ngân Hàng Á Châu ACB - 4 ngày trước
 • CHUYÊN VIÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU

  Ngân Hàng Á Châu ACB - Thành phố Hồ Chí Minh
  Cài đặt các cơ sở dữ liệu cho Công ty tin học Á Châu và các Phòng khác khi có yêu cầu. Giám sát họat động của máy chủ và cơ sở dữ liệu hằng ngày....
  Ngân Hàng Á Châu ACB - 4 ngày trước
 • CHUYÊN VIÊN CHÍNH SÁCH CNTT

  Ngân Hàng Á Châu ACB - Thành phố Hồ Chí Minh
  Kiến thức về tài chính, ngân hàng. Đại học chuyên ngành Kinh tế, Ngân hàng – Luật – Công nghệ thông tin. Tham gia soạn thảo các chính sách, quy định về CNTT ...
  Ngân Hàng Á Châu ACB - 4 ngày trước
 • NHÂN VIÊN-CHUYÊN VIÊN BẢO MẬT

  Ngân Hàng Á Châu ACB - Thành phố Hồ Chí Minh
  Có kiến thức về lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực CNTT ngành ngân hàng....
  Ngân Hàng Á Châu ACB - 4 ngày trước
 • CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN BI

  Ngân Hàng Á Châu ACB - Thành phố Hồ Chí Minh
  Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc về xử lý dữ liệu ngân hàng hoặc các lĩnh vực có liên quan đến hệ thống MIS, Kho dữ liệu....
  Ngân Hàng Á Châu ACB - 4 ngày trước
 • CHUYÊN VIÊN ETL

  Ngân Hàng Á Châu ACB - Thành phố Hồ Chí Minh
  Kiến thức về nghiệp vụ ngân hàng (các sản phẩm, dịch vụ, các qui trình nghiệp vụ,…). Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc về xử lý dữ liệu ngân hàng hoặc các...
  Ngân Hàng Á Châu ACB - 4 ngày trước
 • CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

  Ngân Hàng Á Châu ACB - Thành phố Hồ Chí Minh
  Củng cố và phát triển mối quan hệ khách hàng nhằm khai thác tối đa nhu cầu sản phẩm dịch vụ của ngân hàng. Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, tài...
  Ngân Hàng Á Châu ACB - 14 ngày trước
 • NHÂN VIÊN- CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

  Ngân Hàng Á Châu ACB - Thành phố Hồ Chí Minh
  Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường kinh doanh, lĩnh vực tài chính ngân hàng, dịch vụ khách hàng, hoặc các ngành có liên quan....
  Ngân Hàng Á Châu ACB - 18 ngày trước
 • CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG

  Ngân Hàng Á Châu ACB - Thành phố Hồ Chí Minh
  Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong công tác tuyển dụng tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng khác. Thực hiện các hoạt động tuyển dụng bên ngoài và nội bộ ACB:....
  Ngân Hàng Á Châu ACB - 24 ngày trước
 • CHUYÊN VIÊN MARKETING

  Ngân Hàng Á Châu ACB - Thành phố Hồ Chí Minh
  Có kiến thức về thẻ ngân hàng. Cử nhân Kinh tế, Ngoại Thương, Marketing, Ngân Hàng…. Xây dựng, thực hiện, giám sát việc triển khai các chương trình khuyến khích...
  Ngân Hàng Á Châu ACB - 30+ ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.