Logo


Hiển thị việc làm 1 - 10 trong tổng số 53
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • Chuyên viên Đánh giá nhân sự (cho dự án KPI)

  SHB - Hà Nội
  NHẬN HỒ SƠ THEO MẪU SHB (BẢN EXCEL). Nghiên cứu, xây dựng nguyên tắc đánh giá hiệu quả công việc theo KPI, đánh giá nhân sự tại SHB;...
  SHB - 30+ ngày trước
 • Trưởng Phòng Hỗ trợ tín dụng

  SHB - Tây Ninh
  1. Báo cáo và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Chi nhánh/Tổng Giám đốc về toàn bộ công tác HTTD tại Chi nhánh/TTKD, về kết quả hoạt động của Phòng/Tổ HTTD và
  SHB - 7 ngày trước
 • Insurance Product Specialist

  Shinhan Bank - Thành phố Hồ Chí Minh
  'Payments reconcilation bt SHB & partnership. Insurance Product Specialist....
  Shinhan Bank - 29 ngày trước
 • Thư ký chính

  SHB - Hà Nội
  1. Đọc, rà soát và nêu ý kiến đối với các hồ sơ, tài liệu do các Đơn vị trình Hội đồng Quản trị/Chủ tịch Hội đồng Quản trị liên quan đến công việc/nghiệp vụ
  SHB - 7 ngày trước
 • Biên tập viên bản tin SHB News, Ban biên tập SHB news

  SHB - Hà Nội
  Có khả năng, kinh nghiệm trong việc viết và biên tập các sản phẩm báo chí (bao gồm báo giấy và báo điện tử), khả năng tổng hợp và phân tích thông tin lĩnh vực
  SHB - 30+ ngày trước
 • Chuyên viên Hỗ trợ mạng, Phần cứng và Tin học văn phòng

  SHB - Hà Nội
  Có kiến thức trong các lĩnh vực sau : +) Sử dụng, cài đặt thành thạo và am hiểu hệ điều hành Windows 7, Windows 10 +) Xử lý sự cố phần cứng máy tính, thiết
  SHB - 7 ngày trước
 • Giao dịch viên

  SHB - Hà Nam
  CHỈ NHẬN HỒ SƠ THEO MẪU SHB (BẢN EXCEL). Tư vấn, hướng dẫn khách hàng về các sản phẩm dịch vụ của SHB. Mô Tả Công Việc....
  SHB - 19 giờ trước
 • Chuyên viên Quản lý tài chính

  SHB - Hà Nội
  - Xây dựng các chính sách quản lý tài chính cho Ngân hàng và các đơn vị kinh doanh thuộc ngân hàng. Tham mưu, đề xuất việc tổ chức và thực hiện công tác quản
  SHB - 8 ngày trước
 • Chuyên viên Quản lý và Phát triển đối tác

  SHB - Hà Nội
  1. Chịu trách nhiệm triển khai trực tiếp, thiết lập, xây dựng và quản lý mối quan hệ với các đối tác theo dòng sản phẩm tương ứng ( Ô TÔ- BĐS_ Du Học, Tiểu
  SHB - 20 ngày trước
 • Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng làm việc

  SHB - Thành phố Hồ Chí Minh
  1. Báo cáo và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng/Phó Phụ trách Phòng HTTD tại Chi nhánh đối với các công việc theo sự phận công nhiệm vụ của Trưởng phòng/Phó
  SHB - 30+ ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.