Logo


Hiển thị việc làm 1 - 1 trong tổng số 1
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
  • Senior Game Producer

    Sparx* - A Virtuos - Thành phố Hồ Chí Minh
    Responsible for the management of information flow during a project. Ability to work with multiple teams and functional areas – i.e. a real team player....
    Vietnam Works - 2 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.