Logo


Hiển thị việc làm 1 - 10 trong tổng số 11
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • Trưởng Phòng Hành Chánh Nhân Sự

  HRchannels.com - Thành phố Hồ Chí Minh
  Công ty Công Nghệ D.C là đại diện độc quyền cho một số các tập đoàn, công ty hàng đầu thế giới không chỉ về chất lượng sản phẩm cao, ổn định, dịch vụ tốt mà còn...
  HRchannels.com - 25 ngày trước
 • International Sales Excutive

  HRchannels.com - Thành phố Hồ Chí Minh
  Công ty Công Nghệ D.C là đại diện độc quyền cho một số các tập đoàn, công ty hàng đầu thế giới không chỉ về chất lượng sản phẩm cao, ổn định, dịch vụ tốt mà còn...
  HRchannels.com - 25 ngày trước
 • Sales Team Leader For Plating Chemicals And Analyzing Equipment

  HRchannels.com - Thành phố Hồ Chí Minh
  Reporting to the Sales Manager. Công ty Công Nghệ D.C là đại diện độc quyền cho một số các tập đoàn, công ty hàng đầu thế giới không chỉ về chất lượng sản phẩm...
  HRchannels.com - 25 ngày trước
 • Laser Technical Service Team Leader

  HRchannels.com - Thành phố Hồ Chí Minh
  Công ty Công Nghệ D.C là đại diện độc quyền cho một số các tập đoàn, công ty hàng đầu thế giới không chỉ về chất lượng sản phẩm cao, ổn định, dịch vụ tốt mà còn...
  HRchannels.com - 25 ngày trước
 • CADCAM Technical Service Team Leader

  HRchannels.com - Thành phố Hồ Chí Minh
  Công ty Công Nghệ D.C là đại diện độc quyền cho một số các tập đoàn, công ty hàng đầu thế giới không chỉ về chất lượng sản phẩm cao, ổn định, dịch vụ tốt mà còn...
  HRchannels.com - 26 ngày trước
 • Sales Manager - Business Development Manager

  HRchannels.com - Thành phố Hồ Chí Minh
  In charge of the key customers accounts in the whole Vietnam, Laos and Cambodia. Công ty Công Nghệ D.C là đại diện độc quyền cho một số các tập đoàn, công ty...
  HRchannels.com - 25 ngày trước
 • Trưởng Bộ Phận Dụng

  HRchannels.com - Thành phố Hồ Chí Minh
  Công ty Công Nghệ D.C là đại diện độc quyền cho một số các tập đoàn, công ty hàng đầu thế giới không chỉ về chất lượng sản phẩm cao, ổn định, dịch vụ tốt mà còn...
  HRchannels.com - 25 ngày trước
 • Giám Sát Bán Hàng - CV Kinh Doanh Phát Triển Mạng Lưới Phân Phối

  HRchannels.com - Thành phố Hồ Chí Minh
  Công ty Công Nghệ D.C là đại diện độc quyền cho một số các tập đoàn, công ty hàng đầu thế giới không chỉ về chất lượng sản phẩm cao, ổn định, dịch vụ tốt mà còn...
  HRchannels.com - 25 ngày trước
 • Gấp F&B Service, Front Office, Đầu Bếp & Pastry Làm Việc Tại Mỹ

  NTT Group - Việt Nam
  Tập đoàn bảo trợ uy tín, khả năng đạt VISA cao. Lợi thế chương trình:. Marriott Orlando World Center Resort. Nhân viên chính thức, Thực tập....
  CareerBuilder - 5 ngày trước
 • Technical And Customer Service Manager

  HRchannels.com - Thành phố Hồ Chí Minh
  Resolving the activities related to the organizational structure of customer service. Công ty Công Nghệ D.C là đại diện độc quyền cho một số các tập đoàn, công...
  HRchannels.com - 25 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.