Logo


Hiển thị việc làm 1 - 1 trong tổng số 1
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
  • Hr cum Admin

    TalentViet HR Solutions - Thành phố Hồ Chí Minh
    1. Responsibilities: • Look for potential candidates for clients’ vacancies using a variety of platforms: internet / personal network / etc. • Shortlist
    Findjobs - 18 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.