Logo


Hiển thị việc làm 1 - 1 trong tổng số 1
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
  • Sales Internship

    TalentViet HR Solutions - Thành phố Hồ Chí Minh
    Job description •Searching and hunting qualified candidates based on clients’ requests •Interviewing and evaluating to select the most suitable candidates
    Internship - 16 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.