Logo


Hiển thị việc làm 1 - 10 trong tổng số 67
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • Cộng tác viên nhập liệu

  TienPhong Bank - Hà Nội
  Kiểm tra, phản hồi với đơn vị kinh doanh và nhập liệu thông tin chấm điểm xếp hạng tín dụng của khách hàng doanh nghiệp trên toàn hệ thống vào hệ thống chấm
  TienPhong Bank - 6 ngày trước
 • Nhân viên QHKH Cá Nhân

  TienPhong Bank - Thành phố Hồ Chí Minh
  •Thực hiện các hoạt động bán hàng bên ngoài: Tìm kiếm, tiếp xúc khách hàng, giới thiệu và chào bán các sản phẩm được giao. •Tạo cơ sở khách hàng nhằm đạt
  TienPhong Bank - 21 ngày trước
 • Chuyên viên-Nhân viên Quản lý Ngân sách

  TienPhong Bank - Hà Nội
  Lập và giao kế hoạch Ngân sách cho các đơn vị trên toàn hệ thống. Kiểm soát tình hình thực hiện Ngân sách thông qua phê duyệt các tờ trình. Lập báo cáo Chi
  TienPhong Bank - 30+ ngày trước
 • Giao dịch viên

  TienPhong Bank - Thành phố Hồ Chí Minh
  •Tiếp đón, tìm hiểu nhu cầu, giới thiệu, tư vấn và hỗ trợ khách hàng về các sản phẩm/dịch vụ của Ngân hang •Triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh, chỉ
  TienPhong Bank - 7 ngày trước
 • Kiểm toán viên

  TienPhong Bank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Tham gia các đoàn kiểm tra định kỳ, đột suất liên quan đến nghiệp vụ tín dụng, kế toán & kho quỹ, kiểm tra tuân thủ trong các hoạt động khác. Xác định các
  TienPhong Bank - 23 ngày trước
 • Kiểm soát viên Hỗ trợ Tín dụng

  TienPhong Bank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Thực hiện và kiểm soát giải ngân tín dụng, phát hành bảo lãnh tập trung, kiểm soát phát hành L/C tập trung tại Hội sở cho các đơn vị trên toàn hệ thống Thực
  TienPhong Bank - 23 ngày trước
 • Nhân viên QHKH Cá Nhân

  TienPhong Bank - Vinh
  •Thực hiện các hoạt động bán hàng bên ngoài: Tìm kiếm, tiếp xúc khách hàng, giới thiệu và chào bán các sản phẩm được giao. •Tạo cơ sở khách hàng nhằm đạt
  TienPhong Bank - 26 ngày trước
 • Nhân viên Khách hàng Cá nhân

  TienPhong Bank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Thực hiện các hoạt động bán hàng bên ngoài: Tìm kiếm, tiếp xúc khách hàng, giới thiệu và chào bán các sản phẩm được giao. Tạo cơ sở khách hàng nhằm đạt được
  TienPhong Bank - 24 ngày trước
 • IT Auditor

  TienPhong Bank - Hà Nội
  Thực hiện các cuộc kiểm toán chuyên đề về CNTT: kiểm toán dự án IT, kiểm toán an ninh thông tin, kiểm toán hạ tầng công nghệ (mạng, máy chủ, các hệ điều hành,
  TienPhong Bank - 14 ngày trước
 • Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng

  TienPhong Bank - Thành phố Hồ Chí Minh
  Thực hiện và kiểm soát giải ngân tín dụng, phát hành bảo lãnh tập trung, kiểm soát phát hành L/C tập trung tại Hội sở cho các đơn vị trên toàn hệ thống Thực
  TienPhong Bank - 23 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.