Logo


Hiển thị việc làm 1 - 10 trong tổng số 14
Sắp xếp: độ chính xác - ngày
 • Trưởng Phòng Hệ Thống

  Vaude Việt Nam - Thanh Hóa
  tả công việc. Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương ở các công ty sản xuất. Xây dựng, áp dụng, kiểm soát và cải tiến liên tục việc áp dụng các...
  Careerlink VN - 20 ngày trước
 • Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng

  Xi Măng Công Thanh - Thanh Hóa
  Xin lưu ý :. Mô tả kinh nghiệm làm việc *. Tuyển Nhân Viên Vận Hành Điều Khiển Trung Tâm (Nhơn Trạch). Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Phòng...
  Tuyencongnhan - 3 ngày trước
 • Nhân Viên Vận Hành Trung Tâm

  Xi Măng Công Thanh - Thanh Hóa
  Xin lưu ý :. Mô tả kinh nghiệm làm việc *. Tuyển Nhân Viên Vận Hành Điều Khiển Trung Tâm (Nhơn Trạch). Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Phòng...
  Tuyencongnhan - 3 ngày trước
 • Trưởng Phòng Điện

  Xi Măng Công Thanh - Thanh Hóa
  Xin lưu ý :. Mô tả kinh nghiệm làm việc *. Tuyển Nhân Viên Vận Hành Điều Khiển Trung Tâm (Nhơn Trạch). Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Phòng...
  Tuyencongnhan - 3 ngày trước
 • Trưởng Phòng Cơ Khí

  Xi Măng Công Thanh - Thanh Hóa
  Xin lưu ý :. Mô tả kinh nghiệm làm việc *. Quản lý, điều hành, chỉ đạo phòng cơ khí - Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch bảo dưỡng, bảo trì toàn bộ máy móc...
  Tuyencongnhan - 3 ngày trước
 • Trưởng Phòng Kế Toán

  Xi Măng Công Thanh - Thanh Hóa
  Xin lưu ý :. Mô tả kinh nghiệm làm việc *. Tuyển Nhân Viên Vận Hành Điều Khiển Trung Tâm (Nhơn Trạch). Lập kế hoạch tổ chức, điều hành, giám sát hoạt động tài...
  Tuyencongnhan - 3 ngày trước
 • Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Anh

  Xi Măng Công Thanh - Thanh Hóa
  Xin lưu ý :. Mô tả kinh nghiệm làm việc *. Tuyển Nhân Viên Vận Hành Điều Khiển Trung Tâm (Nhơn Trạch). Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương....
  Tuyencongnhan - 3 ngày trước
 • Quản Đốc Sản Xuất

  Xi Măng Công Thanh - Thanh Hóa
  Xin lưu ý :. Mô tả kinh nghiệm làm việc *. Có kinh nghiệm tương đương tại các nhà máy xi măng. Lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ....
  Tuyencongnhan - 3 ngày trước
 • Kỹ Sư Điện

  Xi Măng Công Thanh - Thanh Hóa
  Xin lưu ý :. Mô tả kinh nghiệm làm việc *. Tuyển Nhân Viên Vận Hành Điều Khiển Trung Tâm (Nhơn Trạch). Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành xi...
  Tuyencongnhan - 3 ngày trước
 • Kỹ Sư An Toàn Lao Động

  Xi Măng Công Thanh - Thanh Hóa
  Xin lưu ý :. Mô tả kinh nghiệm làm việc *. Tuyển Nhân Viên Vận Hành Điều Khiển Trung Tâm (Nhơn Trạch). Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Phòng...
  Tuyencongnhan - 3 ngày trước

Tạo thông báo việc làm

Bạn có thể huỷ thông báo việc làm bất cứ lúc nào.