Logo


  • [HR] - Nhân viên hành chính - Cầu Vồng

    CP Tư Vấn Tài Chính Cầu Vồng - Thành phố Hồ Chí Minh
    Mô tả công việc: - Tư khách hàng và giới thiệu khách hàng về sản phẩm và dịch vụ của FE Credit ( Theo danh sách khách hàng có sẵn ). - Tư vấn và thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm của Công ty - Hướng dẫn khách hàng làm thủ tục theo quy định, giải đáp các thắc mắc của khách hàng
    Viecoi - 30+ days ago

    Xem thêm hoặc nộp hồ sơ