Logo


  • CHUYÊN VIÊN CAO CẤP TƯ VẤN VÀ BÁN - NGÂN HÀNG GIAO DỊCH

    Techcombank - Thành phố Hồ Chí Minh
    Chịu trách nhiệm chỉ tiêu phát triển kinh doanh được giao với ưu tiên về doanh thu, tối đa hóa thị phần khách hàng và sự hài lòng của khách hàng. Đề ra và triển khai kế hoạch phát triển kinh doanh, bao gồm phát triển khách hàng mới và đẩy mạnh kinh doanh với mảng khách hàng hiện tại. Chủ động tìm kiếm , tiếp cận KH mới để bán các sản phẩm NHGD. Giới thiệu các khách hàng mới này cho các GĐ QHKH
    Techcombank - 30+ days ago

    Xem thêm hoặc nộp hồ sơ