Logo


  • Nhân Viên Văn Phòng,Nhân Sự 6.5-7.5 triệu, không yêu cầu kinh nghiệm

    Thiên Nhiên - Thành phố Hồ Chí Minh
    Tổng hợp nhu cầu tuyển nhân sự của các phòng ban, đơn vị và dựa trên kế hoạch phát triển mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty để lập kế hoạch định kỳ hàng năm. - Tìm kiếm, thu thập và xây dựng các kênh tuyển dụng phù hợp và hiệu quả. - Truyển tải thông tin tuyển dụng thông qua các kênh tuyển dụng trên. - Tiếp nhận hồ sơ xin việc của ứng viên, sàng lọc, phân loại. - Lên lịch phỏng vấn.
    Viecoi - 30+ days ago

    Xem thêm hoặc nộp hồ sơ