Logo


  • Nhân Viên Văn Phòng

    Toyo Ink Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh
    - Làm việc tại Văn phòng kinh doanh (Địa chỉ: Phường 4, Quận Tân Bình), chi tiết công việc như sau: - Nhận đơn đặt hàng từ khách hàng. - Kiểm tra hàng tồn và xác nhận đơn hàng. - Chuẩn bị phiếu xuất hàng (Sales order) giao về phòng giao hàng (SCM). - Hỗ trợ nhân viên kinh doanh trong các công việc có liên quan. - Sử dụng phần mềm quản lý dữ liệu xuất - nhập hàng. - Chi tiết công việc sẽ
    Careerlink VN - 30+ days ago

    Xem thêm hoặc nộp hồ sơ